РЕГИСТРИРАЙ
КАСОВА БЕЛЕЖКА
Период на играта: 16.03 - 19.04.2020 г.

  Правила за участие в играта на OREO
  “Twist your style”

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.oreo.bg.
  • Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.oreo.bg.
  • II. Период на Промоцията (Играта): 16.03 - 19.04.2020 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията: бисквити OREO, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес  www.oreo.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, „МиБМ Експрес” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупени артикули на ЕДНА касова бележка.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • IX. Стъпка 1: Купи бисквити OREO (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 4 лв.
  • Необходимо условие е закупуването на бисквити OREO на общата стойност от не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на  ЕДНА касова бележка.
  • Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата  www.oreo.bg
  • При регистрацията участникът трябва:
   • - да въведе номера от касовата бележка
    - да въведе общата сума от закупените OREO продукти
    - да въведе captcha code
    - да въведе имейл адрес
    - да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният имейл адрес ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки имейл адрес (напр. ivan***@abv.b) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.oreo.bg
  • X. С регистрацията на една касова бележка, участникът влиза в тегленията за седмични награди.
  • XI. С регистрацията на поне три касови бележки, и в случай, че с нито една от тях не е спечелена награда GiftCardTM карта за пазаруване, участникът влиза в тегленето за голяма награда. С регистрацията на нови три касови бележки участникът увеличава шанса си за спечелване на голяма награда.
  • Така например: ако участник е регистрирал 21 касови бележки (максимумът за периода на Промоцията) и не е спечелил малка награда с някоя от тях, то той участва със седем регистрации в тегленето за ваучер за почивка на стойност 1000 лв.
  • XII. Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления.
  • Например: ако участник е регистрирал 3 касови бележки и с 1 от тях е спечелил седмична награда, то той не участва в тегленето за ваучер за почивка на стойност 1000 лв.
 • Награди:
  • XIII. Седмични награди – GiftCardTM карта за пазаруване на стойност 200.00 лв. – общо 70 броя за периода на Промоцията (Игратa), разпределени на седмичен принцип, по 14 броя всяка седмица от периода на Промоцията, както следва:
   • Период 1 – 16.03 – 22.03.2020 г. включително – 14 броя GiftCardTM карти за пазаруване на стойност 200.00 лв.
    Период 2 – 23.03 – 29.03.2020 г. включително – 14 броя GiftCardTM карти за пазаруване на стойност 200.00 лв.
    Период 3 – 30.03 – 05.04.2020 г. включително – 14 броя GiftCardTM карти за пазаруване на стойност 200.00 лв.
    Период 4 – 06.04 – 12.04.2020 г. включително – 14 броя GiftCardTM карти за пазаруване на стойност 200.00 лв.
    Период 5 – 13.04 – 19.04.2020 г. включително – 14 броя GiftCardTM карти за пазаруване на стойност 200.00 лв.
  • Голяма награда – ваучер за почивка на стойност 1000 лв. – общо 4 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето за 4 броя ваучер за почивка на стойност 1000 лв. се провежда след края на периода на Промоцията (Играта).
  • Тегленето и обявяването на печелившите участници ще се извършва до 48 часа след края на съответния период от Играта на www.oreo.bg. Последните 3 символа от всеки печеливш имейл адрес (напр. ivan***@abv.b) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.oreo.bg.
  • Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.
  • Публикуването на печелившите ще се извършва веднъж седмично по предварително съгласуван график (посочен по-горе).
  • XIV. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника, той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.
  • XV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, презиме, фамилия, ЕГН, мобилен номер, населено място и адрес за получаване на наградата, както и данните по следващата точка. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да ги получат. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
   Ако един участник е спечелил седмична награда с един касов бон, но не потвърди информацията си за доставка в рамките на 5 дневен срок, то той може да участва в следващите периоди за седмични награди с друг касов бон.
  • XVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите награди да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XVII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ имейл адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XVIII. Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация. Един участник може да направи максимум 21 регистрации за целия период на активността. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
  • XIX. (1) Участниците, спечелили ваучер за почивка на стойност 1000 лв. ще получат специален документ, чрез който могат да използват наградата спрямо съответните условия. Ваучерът е валиден за периода – от 01.06.2020 г. до 31.12.2021 г.;
   • Ваучерът не може да бъде осребрен за паричната му стойност;
   • Ваучерът може да се използва само веднъж (еднократно);
   • За да използвате този ваучер, трябва да направите предварителна резервация на тел. 02 980 40 01 или 02 980 11 13, или на имейл адрес office@oceantravel.bg;
   • Ваучерът е поименен и не може да се използва от трети лица;
   • В случай че ваучерът не бъде използван до изтичане срока на валидност, неговата стойност не се възстановява и приносителят губи правото на използване.
  • XIX. (2) Участниците, спечелили GiftCardTM карта за пазаруване на стойност 200 лв. ще получат специална пластика Mastercard, която може да се използва на ПОС терминали и за онлайн покупки. Не могат да бъдат извършвани тегления от банкомат (ATM). Картата има валидност 5 години. След като картата бъде произведена започва да тече 6 месечен гратисен период без такса поддръжка. На 7-мия месец, ако има останал номинал, се начислява автоматично такса в максимален размер от 6 лв. След като баланса е изхарчен, картата се закрива. За използването на картата се прилагат и общите условия на GiftCardTM карта за пазаруване, които могат да бъдат свободно достъпени на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms.
  • Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти OREO на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка.
  • XX. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • XXI. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XXII. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXIII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XXIV. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки, само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXVI. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Последните 3 символа от всеки печеливш имейл адрес (напр. ivan***@abv.b) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.oreo.bg.
  • XXVII. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите награди да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXVIII. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Помоцията. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXIX. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXXI. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXXII. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXIII. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 16.03.2020 г. и/или да я прекрати на 19.04.2020 г.